Skulptur søker sted

Skulpturen Evergreen trenger et nytt sted å være!
Vet du om et sted, har du en plass eller vil du bidra til å få prosjektet videre?

Kunstneren Christian Bermudez har laget skulpturen Evergreen etter inspirasjon fra ballastplanter. Evergreen tematiserer migrasjon, immigrasjon og kulturelle endringsprosesser.

Evergreen ble vist på Festningsallmenningen i Oslo havn fra februar 201 til oktober 2016, men nå trenger skulpturen et nytt sted å være. Skulpturen har vært en del av Kulturetatens kunstordning for kunstprosjekter i offentlig rom. Kulturetaten har bidratt til Evergreen som ett av Kunst i Oslos 17 temporære kunstprosjekter i 2014/2015.

Kontakt: ingrid@mesen.no, 46472874Prosjektet består av:

  • en 5 meter høy neonrød, plantelignende skulptur. Skulpturen er laget av 350 bevegelige stenger og har et lekent og organisk uttrykk. Publikum kan bevege seg mellom stengene og barn elsker å leke med skulpturen.
  • en lyttestasjon laget av gamle skipsrør der man kan høre om plantenes historie.
  • mange ulike typer ballastplanter i blomsterbed.

 

Bakgrunn
Ballastplanter kom til Norge i seilskutetiden (ca 1500 - 1900). De kom som blindpassasjerer i form av frø sammen med ballaststein,  -sand og -jord. Ballast var nødvendig for å stabilisere seilskuter med høy rigg og stor seilføring. Ved dumping av ballasten i havnen spredte frøene seg og kunne spire og slå rot. Mer enn hundre nye arter har kommet til Norge på denne måten.
 
Christian Bermudez (f.1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Filmskolen på Lillehammer. Han benytter ofte elementer fra arkitektur, landskap og historie i sin kunst. Hans hovedfokus er å jobbe med tredimensjonale rom, som installasjoner og intervensjoner in situ, særlig i det offentlige rom. Temaer som migrasjon og tilhørighet er kjernen i Bermudez sine arbeider. Han har arbeidet aktivt som kunstner siden 2005 og er medlem av Norsk Billedhoggerforening og Norske Billedkunstnere.


Kunstprodusent og prosjektleder: Kulturbyrået Mesén
Prosjektet har blitt til med støtte fra Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

For mer informasjon om Evergreen: www.evergreen-oslo.no